Dywany w sztuce i kulturze: Analiza roli i znaczenia

Dywany od wieków stanowią znaczący element w kulturze i sztuce wielu społeczeństw. Ich rola wykracza poza funkcję praktyczną, przekształcając się w medium wyrazu artystycznego, symbol statusu społecznego oraz świadectwo historii i tradycji. W różnych kulturach…